„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Myszyniec”

(inwestycja w trakcie realizacji)

W dniu 14.05.2020r. zawarto umowę z firmą ELEKTRO-PERFEKT spółka cywilna Robert Krassowski, Wojciech Kulas z miejscowości Łaś 45, gm. Rzewnie na wykonanie dziesięciu odcinków oświetlenia ulicznego, tj. w miejsc. Myszyniec Stary – 3 odcinki, Wolkowe – 3 lokalizacje, Krysiaki, Niedźwiedź, Myszyniec ul. Browary i Zalesie.

Wartość robót: 155 639,55 zł. Termin wykonania: do 30.07.2020r.