„Przebudowa ulicy Kolejowej w Myszyńcu”

(inwestycja zakończona)

W dniu 25.05.2020r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową ulicy Kolejowej w Myszyńcu.  Wykonano jezdnię z  kostki brukowej na długości ok. 186 m, chodnik i zjazdy do posesji.  Wykonawcą robót była firma ZROMID Kozon Czesław z Myszyńca. Wartość inwestycji: 384 868,10 z