„Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Myszyńcu”

(inwestycja w trakcie realizacji)

W dniu 03.03.2020r. zawarto umowę na kwotę 1 244 074,01 zł na wykonanie stołówki w budynku Szkoły Podstawowej w Myszyńcu. Wykonawcą prac jest firma „JAKKON” Sp. z o.o. z Ostrołęki. Termin wykonania: do 15 lipca 2020r. Stan zaawansowania robót na dzień 26.05.2020r. – ok. 55%.