W dniu 8 czerwca 2020 r. została zawarta umowa o przyznanie pomocy z Zarządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskana pomoc dotyczy operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.  Zadanie obejmuje budowę 3,37 km sieci wodociągowej w miejscowościach Wykrot i Myszyniec, 0,43 km sieci kanalizacyjnej w Myszyńcu oraz budowę  90 oczyszczalni przydomowych w miejscowościach: Białusny Lasek, Charciabałda, Drężek, Krysiaki, Myszyniec, Myszyniec- Koryta, Myszyniec Stary, Niedźwiedź, Olszyny, Świdwiborek, Wolkowe, Wydmusy, Wykrot, Zalesie, Zdunek, w tym oczyszczalni na potrzeby szkół w Wykrocie i Wolkowych. W wyniku realizacji operacji powstanie 18 przyłączy wodociągowych oraz 5 przyłączy kanalizacyjnych. Całkowite koszty operacji
to 2 729 380,48 zł  natomiast przyznana kwota pomocy stanowiąca 63,63 % kosztów kwalifikowanych to 1 381 631,00 zł.