„Przebudowa części budynku remizo-świetlicy OSP w Wykrocie”

dofinansowana przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie pożyczki w kwocie do 402 508,74 zł.