Gmina Myszyniec otrzymała z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych  3 mln zł na

rozbudowę, modernizację i częściową przebudowę sieci wodociągowej oraz rozbudowę, modernizację i częściową przebudowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec.


Jest to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.