Zadanie:

„ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST  Z  TERENU  GMINY  MYSZYNIEC” 

w  2020  roku

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 50 000,00 zł.