22 marca rozpoczęto prace związane z budową chodników przy drodze krajowej nr 53 w miejscowości Myszyniec. W pierwszej kolejności jest wykonywany chodnik i zjazdy przy ulicy Stefanowicza na długości 523 m - od ulicy Targowej do okolic tzw. starej apteki (okolice Poczty), a następnie chodnik przy ulicy Dr. St. Pawłowskiego na odcinku 241 m (od okolicy przejścia dla pieszych przy rzece Rozoga do skrzyżowania z ulica Sportową). Wykonawcą robót jest Zakład Usług Inżynieryjnych s.c. P.J.K Dziekońscy z Grabowa k/Ostrołęki. Przewidywany termin ukończenia prac – do końca maja 2021 r. Wartość inwestycji: 390 718,52 zł.