W kwietniu rozpoczęły się prace w ramach zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” oraz zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” z podziałem na części I, II” w zakresie części I zamówienia. Obejmuje ono budowę 90 oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Myszyniec. Wykonawcą robót jest firma EKOKORD Zbigniew Korduszewski z siedzibą w Rzekuniu, za kwotę 1 692 507,64 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w wysokości 875 563,10 zł. Termin wykonania zadania: grudzień 2021 r.