30 sierpnia 2021 roku Burmistrz Myszyńca w imieniu Gminy Myszyniec podpisała umowę o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa placu sportowo - rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym wykrot w miejscowości Wydmusy" na kwotę 196 513 zł, która stanowić będzie 75% całkowitych wydatków kwalifikowanych realizowanego zadania. Całkowity koszt zadania wynosi 262 019,39 zł. W postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejsza od firmy NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski, Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice z ceną ofertową: 217.710,00 zł brutto i 72 miesięczną gwarancja i rękojmią.

Termin realizacji od 8 października 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.