Logo NFOŚiGW

W dniu 26 maja 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie pożyczki zadania dotyczącego

„Przebudowy i rozbudowy stacji wodociągowej w Wykrocie” na kwotę 4 524 897,00 zł.

Natomiast w dniu 27 maja 2022 r. Gmina Myszyniec zawarła z Wykonawcą – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja, ul. Fabryczna 9, 18-400 Łomża, umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ww. zadania na kwotę 4 151 250,00 zł brutto oraz 80 miesięczną gwarancją i rękojmią.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy,
z zastrzeżeniem, iż prace związane z budową trzeciej studni (otworu studziennego III) mają się zakończyć nie później niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.