Gmina Myszyniec informuje o zakończeniu  z dniem  15 października 2019 r. zadania „ Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec”. Część I zadania polegała na odebraniu azbestu z 54 gospodarstw domowych w ogólnej ilości 130,15 Mg. Wykonawca firma „Greenland Technology” Paweł Lewandowski, ul. Skoroszewska 5/63,  02-495 Warszawa.