W związku z otrzymaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie „ Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Myszyniec” Gmina Myszyniec przystępuje do realizacji zadania. Wykonawcą będzie firma „Greenland Technology” Paweł Lewandowski, ul. Skoroszewska 5/63,  02-495 Warszawa. Zadanie zostało podzielone na dwie części:

I część obejmuje: odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest w szacunkowej ilości 130,15 Mg  z terminem wykonania  do 15 października 2019 r. Całkowity koszt 35 000,00 zł. z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 21 000,00 zł. pozostała kwota to środki własne Gminy. Przewidywany termin realizacji do 15 października 2019 r.

II część obejmuje: odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest w szacunkowej ilości 185,92 Mg ,  całkowity koszt  to  kwota 50 000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 100% . Przewidywany termin realizacji do 15 listopada 2019 r.