Gmina Myszyniec otrzymała  dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020” na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w wysokości 150 000,00 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem przystąpiono do  utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+ w budynku użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym 105.  Rozpoczęto  prace polegające na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. Zostanie zakupione wyposażenie Klubu Senior+ ( narożnik, fotele, krzesła, wyposażenie kuchni itp.).

Przewidywany termin zakończenia zadania 31 grudnia 2019 r.