Zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 250814W w miejscowości Białusny Lasek w km 0+000,00 – 1+774,89” zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonano drogę o długości 1 774,89 mb z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,00 m z obustronnymi poboczami. Dodatkowo wprowadzono nową organizację ruchu.

DOFINANSOWANIE: 1 360 886,52 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 705 905,16 zł