Informujemy, że  Gmina Myszyniec uzyskała grant w wysokości 115 000,00 zł w ramach projektu Zdalna Szkoła + na realizację projektu „Zdalne szkoły Gminy Myszyniec - etap II” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

            W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zakupionych zostało 44 laptopy na ogólną kwotę 106 291,68 zł. Komputery w najbliższym czasie zostaną przekazane szkołom, które w razie potrzeby nauczania zdalnego w przyszłym roku szkolnym użyczą je uczniom nieposiadającym sprzętu do nauki zdalnej.

Po zakończeniu okresu nauki zdalnej sprzęt pozostanie do dyspozycji Publicznych Szkół Podstawowych  z terenu Gminy Myszyniec.

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                         Burmistrz Myszyńca

                                                                                                                                                                     /-/ Elżbieta Abramczyk