W dniu  2 marca 2020 roku odbył się odbiór końcowy prac realizowanych w ramach zadania „Zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji wraz z dostawą i instalacją sprzętu multimedialnego w XVIII – wiecznej Dzwonnicy w ramach zadania „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. Prace realizowane w ramach Projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” za kwotę 1. 351.770,00  zł brutto wykonała  firma Digiservice Sp. z o.o. z  siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Lubicka 13.

            Zadanie obejmowało m. in. zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji, instalację stanowisk multimedialnych z oprogramowaniem instalację projektorów i  systemów nagłośnienia,  instalację innych elementów elektronicznych i technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń w dzwonnicy, wieczorne wyeksponowanie elewacji dzwonnicy, przygotowanie merytoryczne aplikacji. W wyniku jego realizacji powstało nowoczesne multimedialne muzeum w odrestaurowanym gmachu XVIII-wiecznej Dzwonnicą z salą edukacyjną.

            Całkowita wartość Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, którego Beneficjentem jest Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, a Gmina Myszyniec partnerem finansowym to kwota 1.633.082,20 zł. Unijne dofinansowanie to kwota 1.056.330,37 zł.