Operacja pn. Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem, mająca na celu umożliwienie mieszkańcom dostępu do infrastruktury społeczno-kulturalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.