Myszyniec, dnia 17.08.2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY MYSZYNIEC

Burmistrz Gminy Myszyniec informuje o rozpoczęciu przeprowadzania

obowiązkowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy,

tzn. procesu rozpoznania kotłów i pieców grzewczych dla każdego budynku i lokalu

 

Zgodnie z projektem programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego mają obowiązek przeprowadzenia tzw. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Podstawowym celem inwentaryzacji jest rozpoznanie kotłowni i pieców grzewczych wykorzystywanych we wszystkich domostwach, lokalach usługowych, handlowych i obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy.

Rozpoznanie stanu urządzeń grzewczych umożliwi wdrażanie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza oraz stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców. Uzyskane w ramach inwentaryzacji dane gromadzone będą wyłącznie w celu stworzenia bazy źródeł ciepła i nie będą udostępniane publicznie. Inwentaryzacja posłuży uczestnictwu gminy oraz jej mieszkańców w otrzymywaniu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację działań takich jak m.in.: wymiana pieców i kotłów grzewczych, instalacja odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków!

W związku z tym, że wymagane jest rozpoznanie każdego źródła ciepła dla wszystkich budynków i lokali znajdujących się na terenie gminy, a także biorąc pod uwagę utrzymujący się stan epidemii w kraju, w celu zapobiegania ryzyku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu powszechnej ankietyzacji zdalnej.

Do każdego z Państwa rozdysponowana zostanie ankieta – prosimy o jej wypełnienie i dostarczenie na jeden z następujących sposobów:
- dostarczenie wypełnionej ankiety do Sołtysa,

- dostarczenie wypełnionej ankiety do Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (skrzynka podawcza na parterze w holu Urzędu Miejskiego lub do pokoju nr 10),

- wypełnienie ankiety za pośrednictwem Internetu: e-inwentaryzacja.pl/myszyniec – prosty i wygodny sposób, po realizacji którego nie ma potrzeby uzupełnienia i dostarczenia ankiet w formie papierowej!

 

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla Naszej Gminy, dlatego w przypadku nieprzekazania przez Państwa ankiety papierowej lub wypełnionej przez Internet, koniecznym będzie przeprowadzenie inwentaryzacji bezpośredniej przez wyznaczonych Ankieterów.

 

 

Elżbieta Abramczyk

Burmistrz Myszyńca

Pobierz: