W dniach 19-25 lipca 2021 r. w Multimedialnej Dzwonnicy w Myszyńcu odbył się cykl imprez pod nazwą „Myszynieckie Noce w dzwonnicy”.

Projekt „Myszynieckie Noce w Dzwonnicy”, to inicjatywa kulturalna, podczas której odtwarzane były dawne, zapomniane w większości tradycje i zwyczaje ludowe, które były realizowane w zabytkowych wnętrzach Myszynieckiej dzwonnicy

Cykl obejmował następujące wydarzenia:

  1. Nocne warsztaty malarskie w Dzwonnicy;
  2. Nocny Dzwonnik z Myszyńca (cykl konkursu bicia dzwonów);
  3. Noc poezji w Dzwonnicy;
  4. Nocne czuwania w Dzwonnicy;
  5. Koncert na zakończenie cyklu imprez.

 

           Nocne warsztaty malarskie w Dzwonnicy odbyły się w dnia 21 – 23 lipca 2021 roku. W warsztatach wzięło udział trzech malarzy instruktorów: Piotr Kobrzyński,  Monika Marianna Laskowska i Marlena Magdalena Lewandowska, którzy poprowadzili zajęcia głównie dla dzieci i młodzieży z zakresu malarstwa sakralnego, którego głównym tematem były kapliczki słupkowe, które niegdyś stanowiły charakterystyczny element kurpiowskiego pejzażu. Efektem warsztatów jest wystawa przygotowana w zabytkowych wnętrzach dzwonnicy, na której zaprezentowano prace wykonane przez instruktorów i uczestników warsztatów.


          Nocny Dzwonnik z Myszyńca – cykl warsztatów i konkurs bicia w dzwony odbył się w dniu 24 lipca 2021 roku. Unikatowa Dzwonnica w Myszyńcu, w której znajdują się 4 dzwony stała się doskonałym miejscem do organizacji innowacyjnego w skali kraju wydarzenia. Uczestnicy warsztatów poprowadzonych przez Pawła Dąbkowskiego i Dominika Koziatka,  poznawali tajnika dzwonienia na: „Chwałę Pana”, „Na żałobę”  i „W celu wzywania Bożego Miłosierdzia”. W warsztatach i konkursie wzięło udział 14 uczestników. Komisja, której przewodniczył Pan Paweł Dąbkowski postanowiła podzielić uczestników konkursu na dwie kategorie: dzieci do lat 15 i młodzież i dorośli od 15 lat. Po przesłuchaniach konkursowych w kategorii dziecięcej przyznano: I miejsce Julianowi Młynarskiemu, II miejsce Szymonowi Pliszka i III miejsce Łukaszowi Wiśniewskiemu. W kategorii młodzież i dorośli: I miejsce Kazimierz Domian, II miejsce Emil Domian i III miejsce Danuta Grzeszczyk. Pozostałym uczestnikom konkursu przyznano równorzędne wyróżnienia.  Nagrody finansowe w Konkursie w wysokości 2 500,00 zł zostały sfinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Ostrołęce. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.         


Noc poezji w Dzwonnicy - w dniu 21 lipca w Dzwonnicy przy klimatycznym świetlę świec i lampionów miało miejsce nocne czytanie poezji. Tematem przewodnim wydarzenia był ksiądz Władysława Skierkowskiego jego życie i działalność.


Nocne czuwania w Dzwonnicy - odbyły się 19 i 20 lipca 2021 roku.

Zabieranie obrazów z kościoła do wsi w okresie Oktawy Bożego Ciała, czy peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach, stanowiły okazję do wspólnych modlitw, śpiewu  pieśni religijnych oraz integrowały społeczność wiejską. Myślą przewodnią nocnych czuwań modlitewnych było odtwarzanie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego po wsiach i rodzinach oraz obrzędy święcenia pól.


 Koncert na zakończenie cyklu imprez  

W niedzielę 25 lipca o godzinie 12 w Myszynieckiej Bazylice odbyła się uroczysta msza święta z elementami gwary Kurpiowskiej, której oprawę przygotowały zespoły folklorystyczne działające przy RCKK w Myszyńcu, podczas której w sposób szczególny wspominano ks. Władysława Skierkowskiego w 108 rocznicę jego przybycia do myszynieckiej parafii. Po mszy świętej odbył się koncert, w którym wystąpiła we wspólnym programie grupa śpiewacza „Kurpiowska Współnota Pieśni” oraz Kaja                            i Janusz Prusinowscy z gościnnym występem Pani Zofii Warych z Myszyńca.

W cały cyklu wydarzeń pod nazwą „Myszynieckie Noce w dzwonnicy”, który odbywał się w dniach 19 – 25 lipca 2021 roku wzięło udział ogółem około 600 osób z terenu Powiatu Ostrołęckiego, sąsiednich powiatów i  turystów.

Organizatorzy „Myszynieckich Nocy w Dzwonnicy”:

- Gminę Myszyniec;

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

  1. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu;

- Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

- Starostwem Powiatowym w Ostrołęce.

 

Zdzisław Ścibek

Dyrektor RCKK w Myszyńcu.