PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej.

  3. Sprawy różne.

  4. Przyjęcie protokołu.

  5. Zamknięcie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii Komisja będzie obradować wyłącznie we własnym składzie.

 Przewodniczący Komisji:

/-/Marek Trzciński