PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

__________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 października 2020 r. o godz. 1300 w sali nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Rozmowa z prezesem Spółdzielni Socjalnej Myszynianka na temat funkcjonowania spółdzielni.
  2. Wypracowanie wniosków dotyczących bieżącego utrzymania małej infrastruktury technicznej.
  3. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

                                                         

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                        /-/   Zofia Bałdyga