PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

__________________________________________________________________________

O B W I E S Z C Z E N I E

 Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 października 2020 r. o godz. 11.00 w sali nr 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się ciąg dalszy posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykorzystania dotacji udzielonych dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem.

 

                                                         

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                        /-/   Zofia Bałdyga