PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2020 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej RCKK Plac Wolności 58 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Kontrola wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Myszyniec dla Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca.
  2. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

                                                        /-/   Zofia Bałdyga