Szanowni mieszkańcy,

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Urząd Miejski ogranicza obsługę bezpośrednią tylko do spraw bardzo pilnych, zgodnie z §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z  2020r. poz. 1758 z poźń. zm.) oraz zarządzeniem nr 164/20 Burmistrza Myszyńca z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu.


Obsługa interesantów w Urzędzie będzie odbywała się w Punkcie Obsługi Mieszkańców w holu, na parterze budynku.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Myszyniec, dnia 4.11.2020 r. 

Burmistrz Myszyńca

 /-/ Elżbieta Abramczyk

Załączniki:

ZARZĄDZENIE Nr 164/20 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu (125.1kB) Zapisz dokument