Myszyniec, dn. 16.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 13.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie posiedzenia.

2.   Zaopiniowanie uchwał na XVII sesję Rady Miejskiej.

3.   Analiza koncepcji lokalizacji i budowy Centrum Usług Medycznych.

4.   Analiza koncepcji remontu Targowiska Miejskiego w Myszyńcu.

5.   Sprawy różne.

6.   Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Posiedzenia:

  Marek Trzciński