PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 10.30 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Opracowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

2.   Sprawy różne.                                                        

 

 Przewodnicząca Komisji:

 /-/   Zofia Bałdyga