PRZEWODNICZĄCA KOMISJI OŚWIATY,

ZDROWIA, KULTURY  I SPRAW SPOŁECZNYCH

______________________________________________________________________

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Ocena nauczania zdalnego w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy.
  2. Ocena przebiegu ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.
  3. Realizacja uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu w sprawie ogłoszenia roku 2021 „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec”.
  4. Sprawy różne.

 

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         /-/  Lucyna Maria Zalewska