Myszyniec, dn. 25.01.2021 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2021 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór przewodniczącego komisji.
  3. Analiza projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myszyniec.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                  /-/  Sławomir Archacki