Myszyniec, dn. 09.02.2021 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie uchwał na XIX sesję Rady Miejskiej.
  3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2021 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

                                                               Przewodniczący Komisji:

 

                                                            Marek Trzciński