PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

___________________________________________________________________________

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

 

 

  1. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2020 roku.
  2. Analiza w/w dokumentacji.
  3. Sprawy różne.

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                         Zofia Bałdyga