Myszyniec, dn. 06.04.2021 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Przedsiębiorczości i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Myszyniec – spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat metod działania różnego rodzaju oszustów w sieci. Mieszkańców zapraszamy do oglądania transmisji on-line.

  2. Wybór przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Społecznych.

  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodnicząca Komisji:

/-/ Sławomir Archacki /-/ Małgorzata Brodzik