CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

INFORMATOR DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności budynków będzie informatycznym narzędziem w postaci mapy kotłów – taki odpowiednik geoportalu tylko z informacją o rodzaju stosowanego systemu grzewczego w poszczególnych budynkach.

Deklaracje o systemie ogrzewania w budynku

Docelowo system będzie miał charakter elektronicznego rejestru, który będzie obsługiwany także w wersji mobilnej i webowej. Projekt zostanie dofinansowany przez Unię Europejską w kwocie 30 mln zł. Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości. Od zainicjowania systemu odbierającego deklaracje, będziemy mieć 12 miesięcy na przesłanie formularza z niezbędnymi informacjami. W przypadku nowych budynków właściciele mają 14 dni na złożenie deklaracji.

Kiedy start ?

Kierownictwo Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa ( GUNB) podało , że narzędzie do zbierania danych startuje 1 lipca 2021 r. To właśnie GUNB jest odpowiedzialny za to zadanie. Cała baza zbierania danych ma być rozwiajana etapami do 2023 r.

Kogo obejmuje obowiązek złożenia deklaracji?
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali lub budynków. Osoby te powinny złożyć deklarację do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie pisemnej. Dane dotyczące budynków zawarte w deklaracji zostaną następnie wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co będzie zawierał system?

W systemie zawarta będzie również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska. Poprzez brak wymiany informacji dotyczących wsparcia inwestycji istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania z kilku zupełnie różnych źródeł co skutkować może wielokrotnym finansowaniem oraz defraudacją środków publicznych przez inwestorów.

LINK DO PLIKU Z INFORMACJAMI: