PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 12.30 w sali 32 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
  2. Opracowane opinii z wykonania budżetu za 2020 rok.
  3. Sprawy różne.

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                      /-/   Zofia Bałdyga