PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

 

___________________________________________________________________________

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

 

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 12.00 w sali 32
w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
z następującym porządkiem obrad:

  1. Zapoznanie z dokumentacją inwestycji dotyczącej renowacji bazyliki mniejszej oraz XVIII-wiecznej dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu pod kątem prawidłowości realizacji projektu i funkcjonowania multimediów
    w dzwonnicy.
  2. Sprawy różne.

 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji:

 

                                                        /-/  Zofia Bałdyga