WOJEWODA MAZOWIECKI

Konstanty Radziwiłł

Szanowni Państwo

Mieszkańcy województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo wszystkich jeszcze niezaszczepionych przeciw Covid-19 serdecznie zachęcam do skorzystania z takiej możliwości podczas akcji szczepień organizowanej przez Wojewodę Mazowieckiego. Szczepienia będą się odbywały w Państwa miejscowościach, w gminach i parafiach oraz podczas lokalnych wydarzeń, takich jak dożynki, pikniki i festyny. Dokładne informacje i harmonogram znajdą Państwo na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki, udzielają ich także poszczególne urzędy gmin.

Wobec zagrożenia czwartą falą zakażeń zaszczepienie jak największej liczby osób jest jedynym, a zarazem bardzo skutecznym sposobem ochrony każdego z nas, a także całego społeczeństwa przez niebezpieczeństwami, które niesie ze sobą epidemia koronawirusa. Szczepionki w bardzo wysokim stopniu chronią przed zachorowaniem na Covid-ig, ciężkim przebiegiem choroby wymagającym leczenia szpitalnego oraz ryzykiem śmierci. Osoby zaszczepione w razie zachorowania przechodzą chorobę łagodnie. Szczepionki są bezpieczne - zostały gruntownie przebadane przez naukowców. Preparaty7 używane w Polsce były wcześniej poddane procedurze sprawdzającej i są zatwierdzone przez Europejską Agencją Leków. Samo szczepienie trwa chwilę.

Szczepienia są w całości finansowane z budżetu państwa. W całym kraju działają punkty organizowane przez rząd, w tym punkty szczepień powszechnych, za które odpowiadają gminy, i wyjazdowe punkty szczepień, z których mogą korzystać osoby najstarsze i najsłabsze. Informację o najbliższym punkcie szczepienia można uzyskać na specjalnie dedykowanej bezpłatnej, całodobowej infolinii pod numerem telefonu 989. Wszelkie informacje dotyczące rejestracji znajdziemy też na stronie:
www.gov.pl/szczepimy się. Osoby mające problem z dotarciem na szczepienie mogą skorzystać z transportu organizowanego przez gminy.

Im więcej osób zostanie zaszczepionych — seniorów, osób dorosłych i młodzieży - tym większa będzie szansa, że nie dojdzie do przeciążenia systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji - wprowadzenia uciążliwych obostrzeń, w tym zamknięcia szkół i gospodarki. Każdy z nas ma wpływ na to, jak obniżyć czwartą falę zakażeń w naszym kraju i jak zmniejszyć skalę zagrożeń, z jakimi będziemy musieli się zmagać. To kwestia odpowiedzialności każdego z nas za życie i zdrowie nie tylko własne, ale także bliskich, znajomych i całej wspólnoty. Szczepiąc się, chronimy nie tylko siebie, ale także innych.

Dlatego raz jeszcze apeluję do Państwa o zaszczepienie się. Proszę również, aby zachęcali Państwo swoich bliskich i znajomych do poddania się szczepieniu.

Z poważaniem

Konstanty Radziwiłł