Plakat informacyjnyCzym jest choroba afrykański pomór świń?
Afrykański pomór świń (ASF) to wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. Wirus wywołujący tą chorobę jest nieszkodliwy dla ludzi, ale zazwyczaj śmiertelny dla świń. Obecnie nie ma szczepionki ani lekarstwa na ASF.
Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie są kluczem do zatrzymania tej generującej straty finansowe, choroby.
Jak jest przenoszony afrykański pomór świń?:
- bezpośredni kontakt z zakażonymi świniami lub dzikami,
- kontakt pośredni poprzez spożycie przez świnie skażonej paszy czy skarmianie odpadami kuchennymi ,
- kontakt z zanieczyszczonym sprzętem, takim jak sprzęt rolniczy i pojazdy a także niezdezynfekowaną odzieżą oraz obuwiem wykorzystywanym do obsługi świń.
Typowe objawy chorobowe u świń:
- gorączka,
- utrata apetytu ,
- osowiałość,
- wymioty,
- zaczerwienienie skóry na małżowinach usznych, kończynach, klatce piersiowej i brzuchu,
- pienisty wypływ z nosa,
- biegunka, niekiedy krwista,
- poronienia u ciężarnych loch,
- śmiertelność sięgająca niemal 100%.
Jak zapobiegać wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń?:
- dbaj o czystość ubrań i obuwia używanego do obsługi świń,
- zdezynfekuj sprzęt używany do obsługi świń, maszyny rolnicze, pojazdy,
- utrzymuj świnie w pełnej izolacji od dzików a także innych zwierząt wolnożyjących
oraz domowych,
- upewnij się, że pasza i świnie pochodzą z wiarygodnych źródeł.
W przypadku nawet najmniejszego podejrzenia możliwości wystąpienia ASF w stadzie,
należy zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii lub lekarzowi weterynarii
opiekującemu się stadem.
TRANSPORT PADŁYCH/ZABITYCH ŚWIŃ
Zgodnie z art. 33 pkt 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2021/605 przewoźnik odpowiedzialny
za przemieszczenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego poza obszary objęte
ograniczeniami II i III:
• umożliwia właściwemu organowi kontrolę za pośrednictwem systemu nawigacji satelitarnej
ruchu środków transportu w czasie rzeczywistym;
• przechowuje elektroniczne zapisy tego przemieszczenia przez okres co najmniej dwóch
miesięcy od daty przemieszczenia.
Należy podkreślić, że w trakcie odbioru i transportu padłych zwierząt muszą być
zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz bioasekuracji, aby zminimalizować
ryzyko rozprzestrzeniania potencjalnego wirusa ASF.
Środki transportu wykorzystywane do takich przewozów powinny spełniać najwyższe możliwe
standardy w zakresie ich szczelności m.in.
- muszą być myte, czyszczone i dezynfekowane po każdym użyciu
- oraz suche przed użyciem, co powinno być odnotowane w książce mycia i dezynfekcji
danego środka transportu.
Zaleca się, aby środki transportu były dodatkowo wyposażone w przenośny opryskiwacz z
roztworem produktu biobójczego celem wykonania przez kierowcę dezynfekcji kół oraz
innych zewnętrznych elementów pojazdu, które miały styczność z padłymi zwierzętami.
Dezynfekcja powinna być wykonana przed opuszczeniem miejsca, z którego odebrano padłe
zwierzęta.
Ponadto na ww. obszarach nie rekomendowany jest wszelki wjazd samochodów
przedsiębiorstw branży utylizacyjnej do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
W związku z tym środki transportu powinny odbierać padłe zwierzęta sprzed bram
gospodarstwa, nie wjeżdżając na ich teren. Padłe zwierzęta powinny być dostarczone do bramy przez właściciela, a następnie załadowane na samochód przedsiębiorstwa utylizacyjnego.
Dodatkowo w przypadku odbioru padłych świń z obszarów II i III każdej przesyłce zwłok trzody chlewnej powinien towarzyszyć dokument handlowy. Oprócz standardowych informacji zawiera on dodatkowe oświadczenie właściciela zwierząt o dokonaniu zgłoszenia padnięcia trzody chlewnej do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii. Oświadczenie wypełnia i podpisuje hodowca. Kierowca nie powinien odebrać padłej trzody chlewnej bez podpisanego oświadczenia.