Myszyniec, dn. 06.09.2021 r.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 września 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

1.   Zapoznanie z dokumentacją powykonawczą dotyczącą inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.

2.   Analiza dokumentów dotyczących inwestycji „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – montaż instalacji solarnych w latach 2019-2020.

3.   Rozmowa z przedstawicielem gminy nadzorującym powyższą inwestycję.

4.   Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Zofia Bałdyga