UWAGA! W 2021 roku rejestr wypasu składamy tylko elektronicznie w aplikacji eWniosekPlus.

Wykorzystaj nową funkcjonalność składanie dokumentów uzupełniających.

Na stronie internetowej ARiMR, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/instrukcja-wypelniania-wniosku-w-ewniosekplus, znajduje się dokładna instrukcja składania dokumentów: „Dokumenty uzupełniające z zakresie płatności PRSK RE DZ”.

TERMIN NA ZŁOŻENIE REJESTRU WYPASU:

od 16 października do 02 listopada 2021 roku.

Zalety złożenia Rejestru wypasu z wykorzystaniem aplikacji eWniosekPlus:

automatyczne zaimportowanie zwierząt zarejestrowanych w systemie IRZ. Rolnik nie musi manualnie wprowadzać do rejestru każdej sztuki zwierzęcia, gdyż aplikacja zrobi to automatycznie. Manualne wprowadzanie zwierząt do Rejestru wypasu zalecane jest jedynie w przypadku, gdy dana sztuka została zakupiona i jest już wypasana, a nie dokonano jeszcze odpowiednich zgłoszeń w systemie IRZ;
automatyczne pobierane wszystkich krów mlecznych kwalifikujących się do płatności dobrostanowej w ramach wariantu 2.1, również tych, które do dnia 15.10.2021 r. osiągną wiek 24 miesięcy i od dnia przekroczenia tego wieku powinny być wypasane;
automatyczne uzupełnienie Rejestru wypasu zdarzeniem Wypas dla każdego pobranego (zaimportowanego z bazy IRZ) zwierzęcia. Rolnik aktualizuje w rejestrze jedynie te dni, w których wystąpiło inne zdarzenie niż wypas, czyli zdarzenie uniemożliwiające wypas;
możliwość aktualizacji listy zwierząt o sztuki zakupione w trakcie trwania okresu wypasu
i automatyczne uzupełnienie rejestru zdarzeniem Wypas;
prezentacja podsumowania danych zadeklarowanych w Rejestrze wypasu krów mlecznych;
możliwość wydruku wypełnionego Rejestru wypasu krów mlecznych.