PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Z A W I A D O M I E N I E
 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.
  2. Sprawy różne

Przewodnicząca Komisji:

/-/  Zofia Bałdyga