Dowód osobisty

             Informujemy mieszkańców, iż w dniu 5 listopada 2021 tj. piątek, nastąpi skrócenie czasu przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz zgłaszanie pozostałych zdarzeń z obszaru dowodów osobistych (tj. utrata dowodu osobistego, zgłoszenie uszkodzenia dokumentu, zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania, udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych) do godziny 12.00,

w związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Po tej godzinie załatwianie wszelkich spraw związanych z dowodem osobistym będzie niemożliwe.