Myszyniec, dn. 18.11.2021 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI BUDŻETU, OŚWIATY I ZDROWIA

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Zaopiniowanie uchwał na XXV sesję Rady Miejskiej.

2.   Analiza projektu budżetu na  2022 rok.

3.   Realizacja programu rehabilitacji w naszej gminie w 2021 roku.

4.   Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/  Marek Trzciński