Myszyniec, dn. 21.01.2022 r.

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 stycznia 2022 r. o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Kultury i Spraw Społecznych z następującym porządkiem obrad:

  1. Przyjęcie planu pracy na 2022 rok.
  2. Wypracowanie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Myszyniec”.
  3. Przygotowanie regulaminu Odznaki Honorowej Gminy Myszyniec, zasady nadawania, wręczania i noszenia.
  4. Nazewnictwo ulic, placów i skwerów na terenie gminy.
  5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2021 rok.
  6. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

 /-/  Małgorzata Brodzik