Myszyniec, dn. 19.04.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG,
WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie wniosku.
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/  Robert Rydel