Targowisko Myszyniec

Gmina Myszyniec informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 321/22 Burmistrza Myszyńca z dnia 26 kwietnia 2022 r. od 2 maja 2022 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty za usługi komunalne – parkowanie pojazdów w dni targowe na wyznaczonym terenie targowiska:

  1. Parkowanie wozu konnego, przyczepy ciągnikowej (2-kółki) – 4 zł
  2. Parkowanie samochodu osobowego – 4 zł
  3. Parkowanie samochodu ciężarowego i dostawczego do 3,5 t – 8 zł
  4. Parkowanie przyczepy innej niż wymieniona w pkt. 1 – 8 zł
  5. Parkowanie samochodu ciężarowego do 15 ton – 20 zł
  6. Parkowanie samochodu ciężarowego powyżej 15 ton – 40 zł

Załączniki: