Myszyniec dn. 05.05.2022 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 maja 2022 r. (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej nr 16 w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok i sporządzenie wniosku
    w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Myszyńca.
  2. Kontrola inwestycji pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa oraz remont i adaptacja bloku żywieniowego w budynku Szkoły Podstawowej w Myszyńcu”.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji:

/-/ Teresa Łachacz