Plakat z termnami konsultacji
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kurpsie Razem" rozpoczyna proces przygotowania nowej Strategia Rozwoju Lokalnego, którego bardzo ważnym elementem jest włączenie mieszkańców obszaru 9 gmin kurpiowskich: Olszewo-Borki, Myszyniec, Łyse, Lelis, Kadzidło, Jednorożec, Czarnia, Chorzele i Baranowo.

W związku z powyższym zapraszamy na konsultacje społeczne WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW z różnych grup i środowisk społecznych, przedstawicieli instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Spotkania będą miały charakter warsztatowy i pozwolą na wskazanie największych problemów obszaru LGD oraz działań, które pomogą je stopniowo naprawiać. Na podstawie zebranych podczas konsultacji społecznych danych zbudowana będzie nowa Strategia Rozwoju Lokalnego, w ramach której w latach 2023-2027 będziemy finansować projekty społeczne, gospodarcze i inwestycyjne.
Właśnie dlatego bardzo zależy Nam na Waszej obecności i zaangażowaniu na spotkaniach.
Poniżej w załącznikach znajduje się harmonogram i planowany program konsultacji społecznych.

Załączniki