Plakat WCR

W sobotę, 23 kwietnia 2022 r., przestała istnieć Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce. W jej miejsce powołane zostało WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W OSTROŁĘCE, będące wojskowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej.

Przekształcenie to jest efektem wejścia w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza wspomniany akt prawny, to więcej żołnierzy, nowoczesny sprzęt, więcej środków finansowych dla wojska i zdecydowanie szybsze załatwianie formalności dla chętnych do służby wojskowej kandydatów.


Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce to miejsce, gdzie bardzo szybko załatwisz niezbędne formalności związane z aplikowaniem do służby w Wojsku Polskim. To jednostka, która skupiona jest na pozyskiwaniu kandydatów do różnych form służby wojskowej np. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, służby zawodowej czy terytorialnej.

Informujemy, iż wszystkie sprawy z naszego terenu związane z wojskiem, które obsługiwane były dotychczas w WKU, mogą teraz Państwo załatwić w WCR!


Dane adresowe:
Wojskowe Centrum Rekrutacji w Ostrołęce
ul. Henryka Sienkiewicza 45
07-409 Ostrołęka
tel. 261 384 419
https://wcrostroleka.wp.mil.pl/


Media społecznościowe:

https://www.facebook.com/WCROstroleka
https://twitter.com/WCROstroleka

Masz pytania dotyczące służby wojskowej? - Zadzwoń na ogólnopolską INFOLINIĘ 800180110.