Myszyniec, dn. 20.06.2022 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

ZAWIADOMIENIE


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z następującym porządkiem obrad:

  1. Rozpatrzenie skargi (możliwe wyłączenie jawności w części gdy będą poruszane dane osobowe).
  2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/  Robert Rydel