Myszyniec, dn. 01.07.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myszyńcu
 

ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 60, odbędzie się XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Myszyńcu z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Przyjęcie i przegłosowanie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.

5.   Informacja Burmistrza Myszyńca o pracy w okresie międzysesyjnym.

6.   Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawach:

6.1.  wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości,

  • 6.2. pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej nr 250827W,
  • 6.3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • 6.4.  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszyniec na lata 2022-2037,
  • 6.5.  zmian w uchwale budżetowej Gminy Myszyniec na 2022 rok.

7.  Wolne wnioski i informacje.

8.   Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 /-/  Sławomir Archacki